Researchable collections

To the collections - click here to view the list of collections and request access to the materials.

 

Summary of collections in the Voices of the 20th Century Archive

1. Collection of Ilona Liskó Ilona

The collection contains 10 series of research conducted between the 1970s and the 1990s. The series are accessible for researchers without any restrictions. Applied methods: interviewing and observation.
(1) Pedagogue interviews: Interviews conducted with pedagogues in various districts of Budapest in the 1970s; (2) Relations of interests within the plate-glass factory in Salgótarján: interviews with factory workers with different positions and areas of work; (3) Congruency and career identification: interviews with vocational workers; (4) Research on school master elections: interviews with old and new school masters and follow-up research; (5) Dropout from high school (1982-1983): interviews with the child, the parent(s) and the former class master; (6) School disciplinal: semi-structured interviews with school masters; (7) Research on the Táncsics College: interviews with former members about their careers and lives after graduation; (8) Research on special vocational school following the liberalization and concomitant specialization of schools; (9) The situation of vocational training in Hungary; (10) Restructuring schools.

Related publications

Liskó Ilona. Kudarcok a középfokú iskolákban. Kutatási zárótanulmány. Kutatás közben sorozat. Budapest: Oktatáskutató Intézet, 2003. www.hier.iif.hu/hu/letoltes.php?fid=kutatas_kozben/196

Liskó Ilona. A közoktatás és a szakképzés illeszkedése. Kutatási zárótanulmány. Kutatás közben sorozat. Budapest: Oktatáskutató Intézet, 2002. www.hier.iif.hu/hu/letoltes.php?fid=kutatas_kozben/157

Liskó Ilona - Fehérvári Anikó. Szerkezetváltó iskolák a kilencvenes években. Kutatás közben sorozat. Budapest: Oktatáskutató Intézet, 1996. 

Andor Mihály - Liskó Ilona. Az utolsó igazgatóválasztás. Társadalom és oktatás. Budapest: Educatio Kiadó, 1994.

Liskó Ilona - Fehérvári Anikó. Szerkezetváltó iskolák. Kutatás közben sorozat. Budapest: Oktatáskutató Intézet, 1993.

Liskó Ilona. Rendszerváltás az iskolákban. Kutatás közben sorozat. Budapest: Oktatáskutató Intézet, 1992.

Andor Mihály - Liskó Ilona. Igazgatócserék. Közoktatási kutatások. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1991.

Liskó Ilona. Lépéshátrányban. Budapest: Oktatáskutató Intézet, 1989.

Liskó Ilona. Kudarcok középfokon: kutatási beszámoló az OKKFT B/2 2.2 program keretében folytatott "Az oktatási rendszer szelekciós mechanizmusai" c. kutatásról. Budapest: Oktatáskutató Intézet, 1986.

Csákó Mihály - Liskó Ilona. A szakmunkástanulók társadalmi determinációja a hetvenes években. Kandidátusi értekezés. Budapest, 1979

 

2. Forced Labor 1939–1945

The research entitled Dokumentation Zwangsarbeit was conducted in 26 countries, in cooperation with 32 institutes, between 2005 and 2006. The collection contains 590 life history interviews with forced laborers under the Second World War. The project was led by Alexander von Plato. Its main archive and website is: http://www.zwangsarbeit-archiv.de/.
The interviews conducted in Hungary and Slovakia (19 interviews, about 2-4 hours long each) and their related documents (such as books, photos etc.) can be found in the Voices of the 20th Century Archive and Research Group. Interviewees: Pálné Gedeon, Nándor Halper, Éva Harmat, Jenő Hirsch, Judit Kornidesz, Imréné Márkus, Béla Rappaport, György Solt, Mihály Stettner, Ferencné Udvardi, Györgyné Varga, Ede Zádor and 7 anonymous.
Hungarian project leader: Éva Kovács. Locations of the interviews: Budapest and Kosice in Hungary and Slovakia.

Related publications:

Kovács, Éva – Lénárt, András – Szász, Anna Lujza. "A magyar Holokauszt személyes történetének digitális gyűjteményeiről". BUKSZ 2011 (23) 4. 336-352.

Kovács, Éva. The Experiences of Hungarian Slave and Forced Labourers. In: Alexander von Plato, Almut Leh, and Christoph Thonfeld (eds.): Hitler’s Slaves. Life Stories of Forced Labourers in Nazi-Occupied Europe. Berghahn, Oxford, New York, 2010: 124-137. 

Kovács, Éva. Die Erfahrungen ungarischer Zwangs- und Sklavenarbeiter. In: Alexander von Plato, Almut Leh, Christoph Thonfeld (Hg.): Hitlers Sklaven. Lebensgeschichtliche Analysen zur Zwangsarbeit iminternationalen Vergleich. Böhlau Verlag: Wien, Köln, Weimar, 2008: 113-125. 

 

3. Mauthausen Survivors Documentation Project

In 2002, the Austrian Federal Ministry of the Interior initiated an international project for the worldwide recording of testimonies given by survivors of the Mauthausen concentration camp and its satellite camps. The Hungarian team recorded 52 audio and five video interviews in Hungarian, using the narrative technique. The Hungarian team, led by Éva Kovács, conducted fifteen interviews in Hungary and four interviews in Slovakia, all of them in Hungarian. Voices of the 20th Century Archive and Research Group finally got the copyright for these interviews in order to promote further research on the material in Hungary. In 2010-11, the Hungarian sub-collection was prepared for high school and university education with funding by the Active Remembrance’ Programme of the European Commission’s Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA). The material focuses on the aspects of liberation and homecoming. The research was financed by: Ministry of Interior, Austria. Members of the research project: Éva Kovács, Zsófia Kovács, Máté Zombory, Júlia Vajda, Zsolt Vitányi. Location of the research: Budapest. Number of documents: approx. 400.

Related publications:

Kovács, Éva – Lénárt, András – Szász, Anna Lujza. "A magyar Holokauszt személyes történetének digitális gyűjteményeiről". BUKSZ 2011 (23) 4, 336-352.

Kovács, Éva - Vajda, Júlia. "Erőszakos múlt – kényszerű jövő". Élet és Irodalom, 2004. május 21, 8-9. 

Kovács, Éva - Vajda, Júlia. Abused Past – Forced Future: The Story of Roza and Matild, Etudes sur le témoignage audiovisuel des victimes des crimes et génocides nazis, 6, 2004. 

Szász, Anna Lujza - Vajda, Júlia. „Mindig van éhség.” Pillanatképek Mauthausen felszabadításáról. Budapest: Eötvös Kiadó. 2012.

 

4. Collection of Éva Kovács

(1) The population’s hospitality. Discourses of the ‘stranger’ and the ‘foreigner’ in Hungary. The research focuses on attitudes towards the ‘stranger’ and the ‘foreigner’ in the case of various social groups such as the taxi drivers, hotel staff, interpreters, foreign business partners, refugee camp staff, immigration office staff, detectives, people living in mixed marriages with citizens of the formerly Easter block). During the research there were interviews conducted with people who had never had any relationship with ‘foreigners’ or ‘strangers’.

Related publications:

Kovács, Éva - Kriza, Borbála: "Külföldiek és más "idegenek" a magyar sajtóban az 1945-ös, az 1990-es és a 2000-es évben". Regio 2004/4, 133-154.

(2) The social memory of the Kádár-era: how various social groups remember (Germans, Roma, Slovaks, Jews, Homeless, Dissidents, Aristocrats and Cadres) the Kádár-era.

Related publications:

Kovács, Éva (szerk.): Tükörszilánkok. Kádár-korszakok a személyes emlékezetben. MTA Szociológiai Kutatóintézet/1956-os Intézet, Budapest 2008.

(3) In and Out – Three Times research focuses on strategies of living of various settlements along the border (Old, Mocsa, Bedő, Tiszakerecseny). There is a limited access to the collection. Research period: 2002-2005 and 2009-2011. Head of research: Éva Kovács. Number of documents: 720.

Related publication:

Kovács Éva, Vidra Zsuzsanna, Virág Tünde. Kint és bent. Lokalitás és etnicitás a peremvidékeken. Budapest: L’Harmattan. 2013.  

 

5. Collection of István Kamarás

 

6. Collection of Pál Diósi

(1) The research This is no pleasure-trip contains in-depth interviews with prostitutes and their clients. In our database there is only one interview – the one that is missing from the volume titled This is no pleasure-trip.

Related publications:

Diósi, Pál. Ez nem kéjutazás. Interjúk a budapesti prostitúcióról. Budapest: Gondolat Kiadó, 1990.

(2) The Balaton entrepreneurs research contains 8 interviews conducted with entrepreneurs. The materials are accessible for researchers without any restrictions. Research period: 1988-1992. Location of research: Budapest, and settlements around Lake Balaton. Applied method: interviewing.

Related publications

Bezsenyi, Tamás. "Egy ötven literes hordóból hatvan liter sört kimérni". A fővárosi és Balaton környéki vendéglátás és turizmus informális világa a Kádár-korban. In: Kötetlen. Az ELTE Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szakkollégium tanulmánykötete. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó Kft, 2014. 64-88.

 

7. Collection of Antal Örkény and Mária Kovács M.

 

8. Professional history collection

This collection contains interviews conducted with Hungarian sociologists who favor qualitative research methods in their research. The interviews focus on the professional history of the interviewees, provide a deeper insight into their researches and attempt to outline professional and institutional relations. The research started in 2010, the accessibility of interviews varies.

Related publications:

Zombory, Máté. "A szociológián innen és túl. Interjú Hankiss Elemérrel". socio.hu, 2015/1.

Kovács, Éva – Szász, Anna Lujza – Zombory, Máté. "Előszó az '1944 és a magyar társadalomtudományok' különszámhoz". socio.hu, 2015/2.

Klopfer, Zsófia. "A Losonczi Ágnes gyűjtemény". socio.hu, 2015/3.

 

9. Collection of Ágnes Losonczi

 

10. Collection of Ágnes Utasi

 

11. Collection of Péter Somlai

(1) Twenty Years. Changes in family relations in the end of the 20th Century Hungary. The research aims at exploring family relations in Hungary. It was initiated in the 1970s as a one-time survey. Later, in the 1980s and the 1990s the surveys were repeated with the same families whose lives were thus tracked during three decades. Research locations: Budapest, and Nógrád, Jász-Nagykun-Szolnok and Baranya counties. Number of documents: 743.

(2) Extegration disorders. The materials are accessible without any restrictions. Research period: 1986-1987, 1997-1998. Participants: János Bolyai, Judit Dávid, Éva Fodor, Zsuzsa Nagy, Zelma Skultéty, Szabó, Györgyi, Marianna Szűcs, Erika Varsányi. Locations: Budapest, Debrecen, Komló, Pécs. Applied methods: fieldwork, interview. Number of documents: 86.

Related publications:

Szabari, Vera. "Történetek. A Somlai Péter gyűjtemény bemutatása." socio.hu, 2015/4.

Somlai Péter. Húsz év. Családi kapcsolatok változásai a 20. század végi Magyarországon. Budapest: Új Mandátum, 2002.

Somlai Péter. Kiilleszkedési zavarok. Budapest: ELTE Szociológiai Intézet, 1989.

 

12. Collection of Judit H. Sas

(1) Children’s drawings: In 2011, while the institute was moving from one place to another, disorderly documents of various old research projects surfaced from the archives of the Institute of Sociology. Among the 40 boxes that had been saved, we discovered more than 5,000 pieces of A3-sized children’s drawings. What we found was the collection from Baranya County. The research was carried out between 1976 and 1978, the data being collected by the Research Group of Education Research. Children attending grades 5-8 were asked by the researchers to draw pictures about: where they live at the moment / where they will live in 2000 / where they want to live in 2000. The drawings were prepared during home room classes, no researchers being present. Eventually, the children’s works were not elaborated. 30 years later, in honor of Zsuzsa Gerő, Csanádi and Ladányi analyzed a part of the drawings from the point of view of social mobility. Beyond this, nothing has happened so far with the drawings, thus the two – already digitalized - collections await to be researched by someone, some day.  

Related publications:

"Nem lehet, hogy ez börtön lenne". Gyerekrajzok H. Sas Judit kutatásából. 20. Század Hangja Archívum és Kutatóműhely.

(2) Orion research: the research aims at mapping and exploring the situation of the lifestyle of the working class. The research was restricted to the most productive factory of the socialist industry, the then state-owned Orion factory (today called Orion Electronics Manufacturing Services). 45 workers were requested to participate in the research. The eligibility criteria were the following: is between the ages of 25-35; resident of Budapest; has a family of his/her own. The researchers wished to target the so-called elite of the working class. The research started with a life story interview with both spouses (but separately). Then the researchers conducted monthly interviews with each spouse for a year. Period: 1978 – 1981. The series contain 190 documents, the materials are accessible without any restrictions.

Related publications:

H. Sas, Judit. Szubjektív történelem, 1980-1994. Budapest: MTA Szociológiai Kutató Intézet, Societas Alapítvány, 1995.

Kovács, Kamilla. "Az 1978-1981 közötti Orion kutatásról". socio.hu, 2015/2.

 

13. Collection of Péter Szuhay

(1) Research on the Roma Holocaust. Following the temporary Holocaust exhibition at the inauguration of the Holocaust Memorial Centre in 2004. a small research team was formed under the leadership of Péter Szuhay in order to find a Roma family who could be documented and visually presented. Based on their previously obtained knowledge, each researcher picked at least two communities and conducted around three unstructured interviews in each settlement in order to unfold the history of the family. The interviewers explored not only the experience of the Roma Genocide but also the history of the family and of the wider community. They also made findings on the relationship between the majority and the minority or the status of Roma on the labor market. By using their texts, the researchers also gave a voice to local historians and teachers. The collection comprises photographs, birth certificates, identification cards, official documents, correspondence as well as in-depth interviews conducted on the settlement as part of the representative Roma survey in 1971.

The collection is accessible for researchers without any restrictions. Research period: 2005. Research participants: Elza Lakatos, Gábor Fleck, Krisztina Balogh, Éva Kalla, Edit Kőszegi, László Endre Hajnal, Gábor Sárközi, Gábor Molnár. Locations of research: Torony, Tata, Szőny, Őriszentpéter, Ozora, Győr, Esztergom, Dormánd, Doboz, Csente, Bogyiszló, Bicsérd. Applied research methods: interviewing, fieldwork, archival work. Number of documents: 376.

Related publications:

Szász, Anna Lujza. "Szuhay Péter gyűjteményének bemutatása". socio.hu, 2015/4.

Kovács, Éva – Lénárt, András – Szász, Anna Lujza. "Oral History Collections on the Holocaust in Hungary". Shoah: Intervention. Methods. Documentation (SIMON). 2014/2. 

Kovács, Éva – Lénárt, András – Szász, Anna Lujza. "A magyar Holokauszt személyes történetének digitális gyűjteményeiről". BUKSZ 2011 (23) 4. 336-352.

 

14. Collection of Ferenc Pataki

(1) Social Integration Disorders. Keywords: social integration, socialization. The materials are accessible without any restrictions. Period: 1986-1993. Locations: Budapest, Hatvan. Applied method: interview. Number of documents: 77.

Related publications:

Kovai, Melinda. "Pataki Ferenc kutatási gyűjteménye". socio.hu, 2016/1.

 

15. Workers’ life style collection

Under the framework of a so-called life style research, approximately 1,200 blue-collar workers in Budapest were interviewed in the middle of the 1970s. The collection has four different types of documents: 1.) structured life-story interviews which focuses on themes such as every-day life and cultural consumption, 2.) extracts of life-story interviews containing basic information about the interviewees such as their living standards, educational background, degree of culturalization, 3.) questionnaire focusing specifically on the interviewees’ social background, educational background, salary, housing, 4.) comparative analysis of the questionnaire and the interview by the interviewer. The collection is accessible without any restrictions. Financed by: HAS Institute of Sociology. Number of documents: 630.

Related publications:

 

16. Collection of Ferenc Erős

 

17. Collection of Katalin S. Nagy

 

18. Collection of Mária Sági

 

19. Collection of the Kapitánys

The target group of the research titled Alternative Life-strategies is people who represent an alternative type of thinking or life-strategy compared to the money-, performance-, and success-oriented, individualist social mainstream. The term “alternative” is broadly defined and includes a range of different models and value systems. Period: 2007-2011. Financed by: HAS Institute of Sociology. Participants: students of the Moholy-Nagy university of Art and Design Budapest. Location: Budapest. Applied method: interview. Number of documents: 101.

Related publications:

Kapitány, Ágnes – Kapitány, Gábor. Alternatív életstratégiák. Budapest: Typotex, 2014. 

Kapitány, Ágnes – Kapitány, Gábor. "Alternatív életstratégiák értékvonatkozásai és azok integratív szerepe". socio.hu 2016/1.

 

20. Roma Civil Rights Evenings

The Institutionalization of Roma Politics project studies pathways to the institutionalization of Roma politics and is thereby part of a broader academic and policy-oriented endeavour to address the situation of Roma in Hungary from 1989 until the Europe-wide manifestation of a „Roma Strategy” for integration. Firstly, it seeks to gain new insights into the political socialization of those who take part in Roma political participation through national and local initiatives. Secondly, it aims to contribute to a complex understanding of Roma political participation and social integration at micro and macro levels by studying the socioeconomic backgrounds, paths of intra- and inter-generational mobility and histories of the political socialization of key Roma activists. Thirdly, by contextualizing Roma political activism in the broader frameworks of local and national politics and policy-making on Roma the study will to expose the pull and push factors as drives (and impediments) of successful participation in Roma politics toward institutionalization. This collection contains the family and life-history interviews which examine the subtle details of political and ideological socialization of the main Roma actors as well as expose the histories of their inter- and intra-generational mobility and their political socialization along the main research questions. The collection is accessible without any restrictions. Period: 2012 – 2013. Head of research: Angéla Kóczé. Interview subjects: Judit Berki, Jenő Zsigó, István Szentandrássy, Jenő Setét, Ágnes Osztolykán, Anna Orsós, János Orsós, Erzsébet Mohácsi, Ernő Kállai, Rita Izsák, Aladár Horváth, Éva Hegyesiné Orsós, Ágnes Daróczi, József Choli Daróczi, Gábor Bernáth, Anna Csongor, Tibor Derdák, Judit Szőke, Gábor Havas, Gábor Kertesi, Péter Szuhay, Márta Pánczél. Participants: Mária Bogdán, Mária Neményi, Tímea Junghaus, Tibor Rácz, Norbert Szirmai, Gábor Fleck, Dezső Szegedi. Location: Budapest – Roma Parliament. Types of documents: video interview, transcribed interview, photos. Number of documents: 288.

Related publications:

Szász, Anna Lujza. 2016. „Roma Polgárjogi Esték gyűjtemény bemutatása.” socio.hu, 2016/2

 

21. Szilágyi-Pető Collection

 

22. Teleki Square

The Jakab Gláser Memorial Foundation is the civil organisation of the Teleki Tér Shtiebel suitable for prayer and community activities. The research initiated by the Memorial Foundation wants to reach the last ones of the generation that still remembers and can tell the stories about the shul and Teleki square, and then document this outstanding oral history. The project tried to collect all written and printed materials from archives of the local government, the Jewish community and libraries, and create an exceptional collection. During the course of the project books and photo albums were published, a film was made and many conferences, discussions and meetings were organized.
Period: 2012-2014. Financed by: EACEA, HAS, Civil Alap. Head of research: Gábor Mayer. Kutatás résztvevői: Tamás Adler, Tamás Bánki, Orsi Budai, Sándor Feldmájer, Kata Fris E., Dániel Gergely, György Gergely, Szilvia Lelkes, Melinda Lelovics, Nóra Margitta, András Mayer, Noémi Steiner, Vera Pataki, Gergő Pápai, Dóri Szegő, Róbert Székely, Csaba Szikra, Sára Zorándy. Number of documents: 391.

Related publications:

Teleki téri zsinagóga: Sajtó

 

23. Collection of János Ladányi

 

24. Collection of István Síklaki

(1) Besides Síklaki’s dissertations the series titled Language and Social Psychology contains 10 studies which explore various elements of language usage, potentials of textual analysis or the automatisms of communication.

(2) Communication Methods contains studies on methodology. The most significant ones include the following: “Drug prevention”; “Communication and Interaction in Pedagogy”; “The Therapeutic Interview as Verbal Communication;” and “The Language of Deception and Manipulation”. One can find here a thought-provoking study about the communication of a chemical factory’s environmental risks towards the local population, making a case for prevention and for the open communication. Co-author: Andor Marián.

(3) Parties and Values contains 15 texts about political parties, ideological trends and values. The texts introduce as well as analyze the role and social influence of explicit party political aspirations and the social psychology of power. One can read about hidden ideologies, public discourse, corruption, publicity or about the nature of manipulation.

(4) Education contains texts about education, pedagogical trends in relation to the school, internet, conflicts and their resolutions. There is a complete survey here about the knowledge and attitudes of primary school students, the expectations of parents and teachers and the role of money in the lives of younger generations.

 

25. Collection of Mihály Andor

 

26. Collection of István Kemény

In 1971 the Institute of Sociological Research launched a research project under the leadership of István Kemény to map the situation of Hungarian Roma. The state-initiated research aimed to gain deep, accurate and solid knowledge to prepare the successful assimilation of Roma. At the time, there were approximately 320.000 Roma living in Hungary, which made it necessary to unfold basic questions concerning their living conditions, demography, employment situation etc. for policy making. The sampling frame was provided by the local district offices and then the sample size was determined by the head of research (two percent of the Roma population was involved in the research). Interviewers were allowed to conduct life story interviews with one or two Roma or with the relevant local institutes in a given settlement. Among the interviewers there were Gábor Havas, Gabriella Lengyel, Gyula Molnár, Zsolt Csalog, Erika Törzsök, Judit Vásárhelyi, Kálmán Rupp, Magda Matolay, László Szegő, György Göndör and Menyhért Lakatos. The collection is accessible for researchers without any restrictions. Number of documents: 283.

Related publications:

Havas, Gábor. "A Kemény István vezette 1971-es országos reprezentatív cigányvizsgálat keretében készült interjúk" socio.hu 2016/2

Palkovics M. (szerk.) Beszámoló a magyarországi cigányok helyzetével foglalkozó, 1971-ben végzett kutatásról. Budapest: MTA Szociológiai Kutatóintézet, 1976.

Solt, O. 1998. Interjúzni muszáj. In: Eörsi J. – F. Havas G. – Kemény I. (szerk.) Méltóságot mindenkinek. Összegyűjtött írások I. Budapest: Beszélő, 29–48. 
 
27. Collection of Mihály Laki
 
28. Collection of Mária Csanádi