Laki Mihály

Laki Mihály

Laki Mihály 1968-ban szerzett diplomát a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem elméleti-tervezési szakán. 1968 és 1982 között a Konjunktúra és Piackutató Intézetben, majd 1982 és 1989 között a Szövetkezeti Kutató Intézetben dolgozott, 1989 óta pedig az MTA Közgazdaságtudományi Intézetének munkatársa. 1990 és 2006 között a Közép-Európai Egyetem Politikatudomány Tanszékének oktatója, emellett több hazai és külföldi egyetemen tartott kurzusokat óraadó egyetemi tanárként. Kutatóként főként a szocialista vállatok működését, szervezeti kultúráját tanulmányozta, majd érdeklődése a rendszerváltást követően a privatizáció vállalatokra és vállalkozókra gyakorolt hatása felé fordult. Kutatásai középpontjában az új vállalkozói réteg kialakulása, az átmenet vállalkozói habitusra gyakorolt hatása és a rendszerváltás után kialakuló új piacok kialakulása állt.

(Összeállította: Vigvári András, MTA TK SZI)

 

Publikációs jegyzék

Szakmai életrajz

 

Az interjú olvasásához kérjük, kérvényezze regisztrációját a http://voices.osaarchivum.org/ oldalon. Regisztráció után az összes szakmatörténeti interjút megtalálja a „Szociológiatörténeti interjúgyűjtemény” pont alatt.